Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Πρόγραμμα

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Πρόγραμμα ReFest 2018 [.v2]
Ενημέρωση: 17/10/2018
Έκθεση - Ομιλίες - Εργαστήρια
Τετάρτη
24 Οκτωβρίου
Πέμπτη
25 Οκτωβρίου
Παρασκευή
26 Οκτωβρίου
Σάββατο
27 Οκτωβρίου

Εγκαίνια - Σπίτι του Πολιτισµού

18:00 - 18:20 | Χαιρετισµοί
Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύµνου κα Μ. Λιονή, Δήµαρχος Ρεθύµνου κ. Γ. Χ. Μαρινάκης, Αναπληρωτής Πρύτανης Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Κ. Σπανουδάκης, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης, κ. Ι. Παρασύρης, Κοσµήτορας Σχολής Επιστηµών Αγωγής Πανεπιστηµίου Κρήτης κα Ε. Τάφα, Κοσµήτορας Σχολής Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών Ιονίου Πανεπιστηµίου κ. Α. Φλώρος, Πρόεδρος ΠΤΔΕ Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Γ. Σπαντιδάκης, Πρόεδρος ΤΤΗΕ Ιονίου Πανεπιστηµίου κ. Ν. Κανελλόπουλος, Διευθύντρια Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης κα Μ. Μαραγκού, π. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρος ΤΤΗΕ, Ιονίου Πανεπιστηµίου κα Μ. Στραπατσάκη.

Έκθεση
Σπίτι του Πολιτισµού

Ώρες λειτουργίας: 9:30 - 21:00

Έκθεση
Σπίτι του Πολιτισµού

Ώρες λειτουργίας: 9:30 - 21:00

Έκθεση
Σπίτι του Πολιτισµού

Ώρες λειτουργίας: 9:30 - 21:00

Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου

8:00 - 9:00 | Εγγραφή στα εργαστήρια

Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου

8:00 - 9:00 | Εγγραφή στα εργαστήρια

 

ΟΜΙΛΙΕΣ | Αίθουσα: Δ7

ΟΜΙΛΙΕΣ | Αίθουσα: ΕΔΙΒΕΑ

9:00 - 9:15
Μουσικοκινητικό Happening
Σ. Τριχάκη

9:00 - 9:30
Προσβάσιµα εκπαιδευτικά ηχητικά παιχνίδια για τυφλά παιδιά
Α. Φλώρος
9:15 - 9:35
Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Παιχνιδιών χρησιµοποιώντας µικτά µέσα: Εικονική, Επαυξηµένη Πραγµατικότητα και Ολογράµµατα
Ι. Δεληγιάννης
9:30 - 10:00
Τµήµα Τεχνών Ήχου & Εικόνας: Εκπαιδεύοντας τον ‘Technartist’
Ν. Κανελλόπουλος
9:35 - 9:55
Διδακτική της Τέχνης και Δηµιουργικές Τεχνολογίες: Τέχνη, Πολιτική και Αισθητική
Α. Παπαδοπούλου
18:20 - 18:50 | Περιήγηση στην έκθεση 9:55 - 10:15
Τέχνη & τεχνολογία: Από το Bauhaus στην Apple
Κ. Χρηστίδης
10:00 -10:30
Προγραµµατιστικά Περιβάλλοντα στην Τέχνη
Αγγ. Φλώρος

19:00 - 20:30 | Οµιλίες

Επαυξηµένη Πραγµατικότητα και Εκπαίδευση
Πρόεδρος ΤΤΗΕ Ιονίου Πανεπιστηµίου κ. Ν. Κανελλόπουλος

ΤΠΕ και Δηµιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο
Καθηγητής ΠΤΔΕ, Διευθυντής ΕΔΙΒΕΑ, Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Π. Αναστασιάδης

10:15 - 10:35
Ψηφιακά µαθησιακά αντικείµενα στηνεκπαίδευση για τη βιώσιµη ανάπτυξη
Μ. Κλεισαρχάκης
10:35 - 11:00 | Συζήτηση
11:00 - 11:30 | Διάλειµµα
10:35 - 11:00 | Συζήτηση
11:00 - 11:30 | Διάλειµµα
19:40 - 20:30 | Εικονική Περιήγηση στην παλιά πόλη του Ρεθύµνου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
  11:30 - 14:30 | Αίθουσα: ΕΔΙΒΕΑ
Υποστήριξη της Κριτικής Σκέψης, Επικοινωνίας, Συνεργασίας και Δηµιουργικότητας µέσω Έξυπνων Περιβαλλόντων Μάθησης και Παιχνιδιών
Ι. Δεληγιάννης, Π. Καϊµάρα, Σ.Μ. Πουληµένου, Γ.Μηλιώτης

Διάρκεια 3 ώρες:
α) Ι. Δεληγιάννης, Π. Καϊµάρα, Γ. Μηλιώτης «Case study µε έµφαση στην Εκπαίδευση» και
β) Ι. Δεληγιάννης, Σ.Μ. Πουληµένου, Γ. Μηλιώτης «Case study µε έµφαση στην Πολιτισµική Κληρονοµιά».

11:30 - 14:30 | Αίθουσα ΕΔΙΒΕΑ
Η δηµιουργία ταινίας τεκµηρίωσης από τη γέννηση της ιδέας µέχρι την προβολή της στο κοινό
Τ. Τσιρίδου
11:30 - 14:30 | Αίθουσα Καλλιτεχνικών ΠΤΔΕ
Animating Human Dolls
Γ. Νικόπουλος
11:30 - 13:30 | Αίθουσα Καλλιτεχνικών ΠΤΔΕ
Η ένταξη της Σύγχρονης Τέχνης στο σχολείο: Μουσειοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις
Σ. Τρούλη
11:30 - 14:30 | Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων Γ1 Ορόφου
Ψηφιακή ζωγραφική µε το πρόγραµµα Sketchbook
Κ. Χρηστίδης
11:30 - 14:30 | Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων Γ1 Ορόφου
Animation: Stop motion pixilation
Κ. Τηλιγάδης
11:30 - 13:30 | Αίθουσα Διδασκαλίας Γυµναστηρίου
Κινητική δηµιουργικότητα και πολυµεσικότητα στην εκπαίδευση
Κ. Τρούλη
11:30 - 13:30 | Εργαστήριο Ροµποτικής και Τεχνολογίας
Η Δηµιουργικότητα στην υπηρεσία της µάθησης - ένα εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ροµποτικής
Σ. Αναγνωστάκης
11:30 - 14:30 | Εργαστήριο Υπολογιστών Π.Τ.Π.Ε
Δηµιουργία εκπαιδευτικού λογισµικού για τα µαθηµατικά στο σχολείο
Ν. Ζαράνης

Performance
Σπίτι του Πολιτισµού
(εξωτερικός χώρος)


Ώρες παρουσίασης: 20:00 - 20:30

Performance
Σπίτι του Πολιτισµού
(εξωτερικός χώρος)


Ώρες παρουσίασης: 20:00 - 20:30

Χαρτογραφική Προβολή
Σπίτι του Πολιτισµού
(εξωτερικός χώρος)


Ώρες παρουσίασης: 20:30 - 21:00

Χαρτογραφική Προβολή
Σπίτι του Πολιτισµού
(εξωτερικός χώρος)


Ώρες παρουσίασης: 20:30 - 21:00

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ

cca
ptdeedivea
avartsinarts
crete

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

goodnet
reth
review
aaf